BETON DİREKLİ ÇİT UYGULAMASI

BETON DİREKLİ ÇİT SİSTEMLERİ 
Beton direkli çitler genelde arsa tarla sınır etraflarını çevirmede şantiye inşaat alanlarında en yaygın sağlam uzun ömürlü ekonomik çit sitemlerdendir. Uygulaması genel olarak toprak zeminde yapılır. 
Beton direkli çitlerin en önemli özelliklerinden biri ise uzun ömürlü olması neredeyse tüm hava koşullarına dayanabilen beton direkleri ve galvaniz kaplamalı tel çitleri kullanıcıya ekonomik sağlam bir çit sunmaktadır. Beton direkli çit sistemleri son derece sağlam olması sebebi ile Arsa tarla sınır bölmeleri haricinde endüstriyel tesislerin askeri alanlar vb. güvenlik gerektiren alanlarda çokça kullanılan beton direkli tel örgülü çit sistemi tarım ve hayvancılık sektörleri için de ekonomik olması sebebi ile yaygın olarak kullanılır.

BETON DİREKLİ ÇİT SİSTEMLERİNİN KULLANIM ALANLARI VE FAYDALARI
Beton direkli çit sistemleri arsa tarla orman alanlıklar şantiye etrafı, baraj kenarları göl ve akarsu etraflarına, hayvancılık yapılan tesisler askeri alanlar lojmanlar ve sitelerin etrafına, endüstriyel fabrika arazilerine kullanılmaktadır. 

BETON DİREKLİ ÇİT SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
Beton direkli çit sisteminin başlıca malzemeleri beton direk, payanda destek direği, örgü teli, gerdirme teli, bağlama teli, dikenli tel ve örgü telinden oluşmaktadır. 
Beton direkler; standartta beton direkler 200cm düz, 200cm düz + 40cm boyun kısmı olan 240cm eğri direk ve 250cm düz + 40cm boyun kısmı olan 290cm eğri direk olarak 3 tip ölçüde özel üretim tesisimizde içerisinde çeşitli ebatlarda demir etriye sistemi yaparak hazır beton kullanılıp buhar kür de kuruma sağlayarak fabrikasyon olarak üretilmektedir. 

Örgü teli; Beton direkli çit sisteminde kullanılan örgü teli fens teli müşterilerimizin isteği doğrultusunda çeşitli kare boşluklara sahip ve 1,9mm- 3,50mm kalınlık aralığında galvaniz kaplı veya pvc kaplı ham telin özel otomatik örme makinelerinde imal edilmesinden oluşur. 
Gergi ve bağlama teli; beton direkli çitlerde örgü telini bağlamadan önce gergi teli düz hat olarak çeşitli ölçülerde bağlanır. Bu gergi teli örgü telinden biraz kalıp olup bağlama teli ise yumuşak örgü telinden ince olur. 

Dikenli tel; dikenli tel iki telin burulması ile oluşur belli aralıklarda burulan kısımda diken telleri yerleştirilir. Tüm dikenli tel üretimi özel otomatik makinalar ile üretim tesisimizde gerçekleşmektedir.  Beton direkli çitlerin boyun kısmı eğri bölümdür bu kısma müşteri isteğine bağlı iki sıra üç sıra şeklinde düz hat dikenli tel bağlama teli ile beton direkli çitin boyun kısmına bağlanır.  

BETON DİREKLİ ÇİT UYGULAMASI NASIL YAPILIR? 
Yapılacak olan arazi önce keşif yapılır beton direkli çit için zemin kot ve temizlik gereken bir durum olup olmadığı kontrolleri sonrası toprak zemin arazide standartta 3 metre aralıklar ile 30cm genişlikte 50cm derinlikte çukurlar açılır. Açılan çukurlara beton direkler taş parçaları ile sıkıştırılarak terazi kontrolü ile yerleştirilir. Akabinde çukur beton ile doldurularak direk montajı tamamlanır. Köşe kısımlara ve düz hat çit imalatında kırk beş metre ara ile çift taraflı payanda destek direği de monte edilir. Direk dikimi yapıldıktan sonra birkaç gün hava şartlarına bağlı dökülen betonun kuruması beklenir. Beton direkli çit uygulamasının direk dikimi sonrası toprak sonrasında kalan düz kısma üç sıra gergi bağlama teli gerilerek bağlanır. Boyun bölümüne de iki sıra veya üç sıra isteğe bağlı dikenli tel veya jiletli tel bağlama teli ile bağlanır. Düz gergi ve bağlama teli üzerine müşterinin seçmiş olduğu göz ve kalınlıktaki galvaniz örgü teli bağlama teli ile gerilerek bağlanır. Beton direkli uygulama bu şekilde yapılmaktadır. 
BETON DİREKLİ ÇİTLERİN FİYATLARI VE MALİYETİ 
Beton direkli çit sisteminin fiyatları ve maliyetleri kullanılacak ürünlerin özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Beton direkli çitin fiyatlaması yapılacak alanın metrajına alanın uzaklığına sınırın temizlik gerektiren bir durumun olup olmadığına dikkat edilerek fiyat hesaplanır. Montaj dahil fiyat için profesyonel satış ekibimiz ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.
BETON DİREKLİ ÇİT FİYATI HESAPLAMA 
Beton direkli çit sistemini yapılacak arazi için hesaplama şu şekilde olmaktadır. Örneğin 5000m2 bir arazinin etrafına tel çit uygulaması yapılacağından yapılacak alanın çevre ölçüsünü bilmeniz gerekir veya ölçtürülmesi gerekmektedir. Çevre ölçüsünü bilgisine sahip iseniz profesyonel satış ekibimiz ile iletişime geçerek kolay hızlı fiyat alabilir detaylı bilgiyse sahip olabilirsiniz. 

BETON DİREKLİ ÇİT UYGULAMASI FİYAT TEKLİFİ AL


Aşağıdaki alanları doldurup gönderin. Fiyat teklifimizi size hemen gönderelim.

1 top dikenli tel 250 metredir.
(Veya Whatsapp’dan uygulama yapılacak alanın görüntüsünü gönderebilirsiniz.)
Not: Maalesef metrelik beton direk çit uygulaması için keşife gelemiyoruz. Ama teklifi bize ilettikten sonra WhatsApp’dan proje alanının görüntüsünü gönderebilirsiniz.

Aşağıdaki butona bastığınızda teklifinizi WhatsApp üzerinden gönderimi olacaktır.